Tarmangina

Akut cirkulationssvikt i tarmen

Vad är akut tarmischemi?

Tarmischemi innebär att en del av tarmen får för lite blod. Det beror på att en blodpropp täpper till ett blodkärl som förser delar av tarmen med blod. Alla vävnader i kroppen är beroende av en konstant blodtillförsel och områden som förlorar sin blodtillförsel dör.

Tarmischemi är ett allvarligt tillstånd som ofta drabbar äldre och bräckliga personer. Denna grupp riskerar att dö till följd av tillståndet trots att de får bästa möjliga behandling.
Hälften av fallen beror på blodpropp i något av bukens blodkärl. Den andra hälften beror på tillstånd som tarmslynga, där tarmen ”vrider” sig och därmed stänger av blodkärlen som ska förse tarmen med näring.

Vilka symtom kan tarmischemi ge?
Hur fort man utvecklar sjukdomen beror på vad det är som orsakar den minskade blodtillförseln till tarmen. Oavsett orsak har tillståndet samma förlopp, men det varierar hur länge de olika faserna varar.

Fas1
Här upplever de flesta plötsligt insättande magsmärtor, kräkningar och diarré. Magen arbetar på ”högvarv”.

Min kommentar: Jag ligger just nu, söndag 7/4 - 19 kl 08:00 i början av Fas 1.

Fas 2
Inträder tidigast efter några timmar. Då blir ofta smärtorna lite lindrigare, magen kan bli uppsvälld på grund av gaser, och kräkningar och diarré blir ofta blodiga.

Fas 3.
Inträder när tarmen har börjat dö. Ofta kan det då gå hål på tarmen, och tarminnehållet ger en allvarlig inflammation i hela bukhålan. Den sjuka får då feber, blir mycket öm kring magen som är spänd och gör ont. Den tredje fasen leder ofta även till blodförgiftning, det vill säga när bakterier från tarminnehållet går över i blodbanan. När tillståndet har utvecklats så här långt leder det ofta till dödsfall.

Hur går undersökningen till?

Vid akuta fall av tarmischemi skickas patienten till sjukhuset så fort som möjligt. Där undersöks buken ingående, bland annat med ultraljud och datortomografi av buken. I de flesta fall behöver läkarna även titta in i den nedersta delen av tarmen. Detta gör de med hjälp av ett 25 cm långt styvt rör som kallas rektoskop, men ibland kan man behöva använda ett koloskop. Det är en fingertjock böjlig slang med videokamera som man använder för att undersöka hela tjocktarmen.
En annan undersökning som ofta görs vid misstanke om tarmischemi är arteriografi. Under den här undersökningen sprutar man in kontrastmedel i blodkärlen som förser tarmen med blod. Då kan man se på röntgenbilder hur blodkärlen ser ut, och man kan upptäcka blodproppar eller förträngningar.


Min kommentar: Jag har redan gjort MR med kontrast och nu vet dom vart problemen sitter i kärlen.

Behandling
Vid akut insättande tarmischemi är kirurgi den enda behandlingen. Om den del av tarmen som inte har fått tillräckligt med blod har dött måste den opereras bort, annars utvecklas kallbrand i tarmen. Om behandling sätts in tidigt kan det gå att återskapa tarmens blodtillförsel och förhindra att tarmen dör.

Prognos
Om du har opererats för akut insättande tarmischemi kommer du att uppleva att det tar några månader innan tarmen fungerar normalt igen. Ofta kan tarmen inte ta upp tillräckligt med näring beroende på hur allvarligt ditt tillstånd var och om en stor del av tarmen togs bort. Du kan därför behöva äta kosttillskott, i alla fall den första tiden. I enstaka fall kan man behöva ge näring direkt till blodet. De flesta patienter har diarré en lång tid efter operationen. Det beror på att tarmen inte klarar av att ta upp tillräckligt av allt du äter, maten rinner ”rakt igenom”.

Om man har klarat sig genom det här tillståndet finns det flera saker man kan göra för att förhindra att det händer igen. Oftast är det personer med utbredd åderförfettning som löper störst risk att drabbas av tarmischemi. Allt som kan minska åderförfettningen skyddar därmed mot detta tillstånd. Det viktigaste är att sluta röka och att sänka kolesterolhalten i blodet genom att äta nyttigt och motionera mer. Om tillståndet har orsakats av en hjärtsjukdom är det självklart viktigt att denna får rätt behandling.

Min kommentar: Jag behandlas sedan länge för hjärtflimmer och hjärtsvikt

Min slut kommentar: Allt kommer från canern --> cellgifter -->hjärtflimmer -->hjärtsvikt --bensår -->tarmischemi. Detta är priset jag får betala för att överleva den jävla cancern!
Senast uppdaterat torsdag 18 april 2019 kl 20:00